Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, poprzez opracowanie projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, zakup materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, prace wykończeniowe aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji.