Obiekty handlowe

Zróżnicowana forma i funkcje nowoczesnych obiektów handlowych stawiają przed firmą budowlaną i wykonawcą wiele wyzwań. Duży przepływ klientów, samochodów, ogromna ilość procesów logistycznych i dostaw, które odbywają się w sposób ciągły muszą zostać zaplanowane w taki sposób, by proces budowy i oddania obiektu do użytku zakończył się sukcesem. Construction ma bogate doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Nasza firma bierze udział w nowych przedsięwzięciach, jak również w modernizacjach obiektów już istniejących.