Generalne wykonawstwo

Jako Generalny Wykonawca zapewniamy Inwestorowi kompleksową realizację inwestycji, bierzemy pełną odpowiedzialność za właściwe przygotowanie dokumentacji, placu budowy, całość prac budowlanych oraz za ich właściwą koordynację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wybieramy sprawdzone i pewne rozwiązania projektowe.

Inwestor może liczyć na:

 • obsługę projektową wraz z uzyskaniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów,
 • przygotowanie procesu budowy,
 • analizę dokumentacji,
 • propozycję optymalizacji kosztów i czasu realizacji inwestycji,
 • monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzonych prac,
 • terminowe dostawy niezbędnych materiałów najwyższej jakości,
 • koordynację wszystkich prac na placu budowy,
 • przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka,
 • kontrolę jakości i terminów wykonywania poszczególnych prac,
 • zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia robót z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego,
 • przygotowanie budynku do odbioru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.