Kompleksowa realizacja obiektów służby zdrowia

Profesjonalną obsługę obiektów służby zdrowia należy zlecić doświadczonemu i godnemu zaufania podmiotowi. Construction oferuje takie usługi. Począwszy od sporządzenia kalkulacji, planów, poprzez zaprojektowanie, wybudowanie i wykończenie. Dzięki współpracy z zaufanymi partnerami instalujemy niezbędne urządzenia i wyposażamy inwestycję w sprzęt i aparaturę medyczną.

 • Budowa

 • Sprawnie budujemy lub modernizujemy obiekty służby zdrowia przy zachowaniu prawa i norm budowlanych. Stosowane przez nas materiały i surowce odpowiadają niezbędnym normom, aprobatom technicznym i klasyfikacjom.

 • 1
 • Instalacje

 • Podłączamy instalacje gazów medycznych, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne.

  Instalacje gazów medycznych to system rurociągów służący do dostarczania sprężonych gazów medycznych i próżni do otoczenia pacjenta: tlenu, sprężonego powietrza, podtlenku azotu czy próżni medycznej. Uniwersalność wykonania instalacji pozwala na instalowanie punktu poborów zarówno w panelach nadłóżkowych, kolumnach sufitowych oraz bezpośrednio w ścianach.

  Instalacja elektryczna - odgrywa priorytetową rolę - w nieprzerwany sposób dostarcza zasilanie dla urządzeń niezbędnych do ratowania życia. Wymaga zastosowania materiałów i urządzeń o najwyższej niezawodności i wysokim bezpieczeństwie. Musi zapewnić odpowiednią moc dla urządzeń oraz posiadać zabezpieczenie w postaci rezerwowego zasilania w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Odpowiedni projekt i obliczenia na zapotrzebowanie mocy gwarantują niezawodność oraz komfortową i bezpieczną pracę.

  Instalacje wentylacji i klimatyzacji - odpowiadają za warunki cieplno - wilgotnościowe, akustyczne, czystości mikrobiologicznej i pyłowej oraz odprowadzanie zanieczyszczeń gazowych. Właściwe zaprojektowane i wykonane instalacje zapewniają komfort pracy personelu, pobytu pacjentów oraz maksymalnie ograniczają ryzyko wystąpienia powikłań i zakażeń pooperacyjnych.

 • 2
 • Wkończenie

 • W ramach usługi dokonujemy septycznego wykończenia ścian, sufitów i podłóg. Aby zachować odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne powłoki wykończeniowe muszą spełniać najwyższe wymagania co do odporności mechanicznej, odporności na mycie i dezynfekcję. Stosujemy wykładziny ze specjalnego PCV, farby antybakteryjne, specjalne tapety lub okładziny z płytek ceramicznych, systemy panelowo-kasetonowe z odpowiednią szczelnością itp. Konstrukcja elementów systemu zabudowy oraz ich wzajemne połączenia eliminują trudno dostępne miejsca, gdzie mogą rozwijać się drobnoustroje. W przypadku bloku operacyjnego technologia, która posiada największe zalety to budowa w systemie panelowym.

 • 3
 • Wyposażenie

 • Wyposażenie placówki w sprzęt medyczny musi odpowiadać wymogom prawnym, posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające, jak również charakteryzować się bardzo wysokimi parametrami techniczno - użytkowymi. Takie standardy zapewnia nasza firma.

 • 4